Указания за защита на данните

Приемаме защитата на Вашите лични данни много сериозно и се стремим да Ви информираме обстойно за обработката на Вашите лични данни. Указанията по-долу за защита на личните данни Ви дават информация за това по какъв начин и за какви цели обработваме Вашите лични данни, когато посещавате нашата уеб страница или се свързвате с нас.

Събираме Вашите лични данни по принцип от самите Вас. Като законово основание служи по-специално Общият регламент относно защитата на данните на ЕС (ОРЗД).

1.    Администратор по смисъла на чл. 4 т. 7 от ОРЗД

За представените по-долу варианти на обработка на лични данни Администратор по смисъла на чл. 4, т. 7 от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) на ЕС е:

Schwarz IT KG
Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm

Имейл: personalmarketing@mail.schwarz

2.    Комуникация по имейл

2.1.    Цел на обработването на данни и правно основание

Личните данни, които ни предоставяте по имейл, третираме, разбира се, конфиденциално. Използваме Вашите данни единствено целево, за да обработим Вашите запитвания.

Правното основание за тази обработка на данни е чл. 6, ал. 1 буква е) от ОРЗД. Обоснованият интерес в случая произтича от интереса да отговорим на Вашите запитвания и по този начин да получим и стимулираме Вашето одобрение като потребител на нашата уеб страница.

2.2.    Получатели/Категории получатели
        
Категорично изключваме прехвърлянето на данни на трети лица, които не са част от Schwarz IT KG. По изключение данни се обработват от наети от нас за целта обработващи. Те са внимателно подбрани и са договорно задължени съгласно чл. 28 от ОРЗД.

2.3.    Задължение за предоставяне на Вашите данни

Не сте задължени нито по договор, нито по закон да ни предоставяте лични данни. Ако обаче не ни предоставите необходимите за обработването на Вашето запитване данни, няма да можем да го обработим или да отговорим на него.

2.4.    Период на съхранение на данните/Критерии за определяне на периода на съхранение на данните

Всички лични данни, които ни предоставяте при запитвания, ще бъдат изтрити от нас най-късно 90 дни след изпратения до Вас краен отговор или ще бъдат анонимизирани на сигурно място. Съхранението за 90 дни се обяснява от обстоятелството, че в отделни случаи има вероятност да се свържете отново с нас след изпратен отговор по същия въпрос и да сме задължени да се позовем на предишната ни кореспонденция. Опитът показва, че по правило не постъпват въпроси по отношение на нашите отговори след 90 дни. При предявяване на Вашите права като субект на данни личните Ви данни ще бъдат съхранени за срок от 3 години след крайния отговор като доказателство за това, че сме ви осведомили подробно и са спазени законовите изисквания.

3.    Данни, които обработваме при посещението на нашата уеб страница

3.1.    Цели и правни основания за обработването на лични данни

При посещението на нашата уеб страница и съответните поддомейни, респ. подстраници се генерират протоколни файлове със следното съдържание:

•    Уеб страницата/приложението, от които сте достигнали до нашата страница (Referrer-URL),
•    IP адресът;
•    Дата и час на достъп;
•    Запитване на клиента;
•    HTTP код отговор;
•    Предаденото количество данни;
•    Името и URL адресът на извлечения файл;
•    Информацията за използвания от Вас браузър и използваната от Вас операционна система;
•    Името на Вашия доставчик на достъп

3.2.    Получатели/Категории получатели

Категорично изключваме прехвърлянето на данни на трети лица, които не са част от Schwarz IT KG. По изключение данни се обработват от наети от нас за целта обработващи. Те са внимателно подбрани и са договорно задължени съгласно чл. 28 от ОРЗД.

3.3.    Задължение за предоставяне на Вашите данни

Не сте задължени нито по договор, нито по закон да ни предоставяте лични данни. Посочените данни обаче ще се използват технически, когато влезете в нашия сайт. Ако вече не желаете да ни предоставяте данни, това е възможно, ако спрете да използвате нашата уеб страница.

3.4.    Срок на съхранение

Данните се съхраняват за период от седем месеца, след което биват автоматично изтрити.

4.    Използване на бисквитки

Ние, Schwarz IT KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, сме отговорник за обработката на данни в съответствие с използването на т.нар. бисквитки и други подобни технологии за обработка на данни за използване на нашата уеб страница, както и съответните поддомейни, респ. подстраници.

При бисквитките става дума за малки текстови файлове, които биват записвани върху Вашето устройство (лаптоп, таблет, смартфон и др.), когато посещавате нашата уеб страница. Бисквитките не нанасят поражения върху Вашето устройство, не съдържат вируси, троянци или друг зловреден софтуер. В бисквитката се запазва информация, която произлиза съответно във връзка със специфично използваното устройство. Това обаче не означава, че ще получим непосредствена информация за Вашата самоличност.

Можете да настроите браузъра си по такъв начин, че да Ви информира за поставянето на бисквитки. По този начин използването на бисквитки става прозрачно за Вас. Освен това можете да настроите браузъра си по такъв начин, че изобщо да не приема бисквитки или да отклонява бисквитки само от отделни доставчици. Въпреки това бихме искали да Ви обърнем внимание на това, че по този начин при определени обстоятелства функционалността на тази уеб страница може да бъде повлияна.

4.1.    Цели и правни основания за обработването на лични данни

Използването на бисквитки и други технологии за обработка на данните за използване служи според категорията на бисквитките, респ. на другата технология на следните цели:

•    Технически необходимо: Необходимите бисквитки помагат за това дадена уеб страница да бъде използваема, като правят възможни основни функции, като навигация на и достъп до сигурни области на уеб страницата. Уеб страницата не може да функционира правилно без тези бисквитки.

•    Комфорт: С помощта на тези методи можем да съблюдаваме Вашите действителни или предполагаеми предпочитания за удобно използване на нашите уеб страници. Например ние можем въз основа на Вашите настройки да показваме нашите уеб страници на подходящ за Вас език. Освен това по този начин избягваме показване на продукти, които е възможно да не са налични във Вашия регион.

•    Статистика: Тези методи ни позволяват да изготвяме анонимни статистики за използването на нашите услуги за целта на тяхното оформяне според нуждите. Така например можем да определим по какъв начин можем да адаптираме още по-добре нашите уеб страници към навиците на потребителите.

•    Маркетинг: Така можем да Ви показваме подходящи съдържания, които се базират на анализа на Вашето поведение при сърфиране. Поведението при сърфиране може да се извлича чрез различни уеб страници, браузъри или крайни устройства на база на едно потребителско ИД (еднозначно обозначение).

В рамките на използването на бисквитки и подобни техники за обработване на потребителски данни в зависимост от целта се обработват по-конкретно следните лични данни:

Технически необходимо:

•    Съгласие с предпочитанията за бисквитки

Комфорт:

•    Настройки, служещи за оптимизирано предаване на карти.

Статистика:

•    Псевдонимизирани потребителски профили с информация за използването на нашата уеб страница. Те включват по-специално:
- тип / версия на браузъра,
- използвана операционна система,
- референтен URL (преди това посетената страница),
- име на хоста на компютъра (IP адрес),
- час на заявката на сървъра,
- индивидуално потребителско ИД и
- активирани събития на уеб страницата (поведение при сърфиране).  
•    IP адресите при това се анонимизират редовно, така че да може да се изключи свързването им с Вашата самоличност.
•    На база на потребителското ИД за нас не е възможно да установим Вашата самоличност. Ние споделяме потребителското ИД и съответните потребителски профили при нужда с трети лица чрез доставчици на рекламни мрежи.

Маркетинг:

•    Псевдонимизирани потребителски профили с информация за използването на нашата уеб страница. Те включват по-специално:
-IP адрес,
- индивидуално потребителско ИД;
- потенциални продуктови интереси,
- активирани събития на уеб страницата (поведение при сърфиране).
•    IP адресите при това се анонимизират редовно, така че да може да се изключи свързването им с Вашата самоличност.
•    На база на потребителското ИД за нас не е възможно да установим Вашата самоличност. Ние споделяме потребителското ИД и съответните потребителски профили при нужда с трети лица чрез доставчици на рекламни мрежи.

Правно основание за използването на бисквитки за комфорт, статистика и маркетинг и на подобни технологии е съгласието по чл. 6, ал. 1, буква a) от ОРЗД и чл. 25, ал. 1, изр. 1 от ЗЗДТМ. Правно основание за използването на технически необходими бисквитки и подобни технологии е чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД, респ. чл. 25, ал. 2, т. 2 от ЗЗДТМ. Нашият оправдан интерес при това е технически стабилната и безопасна работа на уеб страницата.

Можете по всяко време да оттеглите/адаптирате своето съгласие с действие в бъдещето, без това да засяга правомерността на базираната на съгласието и извършена до оттеглянето му обработка.

За да промените съгласието си за използваните бисквитки и подобните технологии, щракнете тук и направете избора си.

Информативен преглед на използваните бисквитки и другите методи наред със съответните цели за обработка, продължителността на запаметяване и свързаните трети доставчици ще откриете в нашите разпоредби за бисквитки.

4.2.    Получатели/Категории получатели

В рамките на обработката на данни посредством бисквитки и подобни методи за обработка на данните от употребата при определени обстоятелства използваме специализирани доставчици на услуги, по-специално от областта на онлайн маркетинга. Те обработват Вашите данни по наша поръчка.

Ако сте дали съгласие за обработка за маркетингови цели, ще споделяме вашето потребителско ИД и съответните потребителски профили с трети лица чрез доставчици на рекламни мрежи.

Допълнителните получатели във връзка с обработката на данни посредством бисквитки можете да откриете в нашите разпоредби за бисквитки – в означението „Доставчици“.

4.3.    Предаване на данни в трети държави

Ако предаваме данни на получатели в трета държава (седалище извън европейското икономическо пространство), можете да получите информация за получателите/категориите получатели в рамките на описанието на съответната обработка на данни. За някои трети държави европейската комисия чрез т.нар. решения за достатъчност на мерките е установила стандарт за защита на данните, който е сравним с нивото в европейското икономическо пространство. Списък с тези държави можете да откриете на http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html. Ако в дадена държава няма сравним стандарт за защита на данните, ние внимаваме за това защитата на данните да се гарантира достатъчно с други мерки. Това е възможно напр. чрез обвързващи фирмени предписания, стандартни договорни клаузи на Европейската комисия за защита на личните данни, сертификати или признати кодекси за поведение. Обръщайте се към нашите отговорници за защита на данните (точка 6), ако желаете да получите повече информация.

4.4.    Задължение за предоставяне на Вашите данни

Не сте задължени нито по договор, нито по закон да ни предоставяте лични данни. Ако желаете да не се поставят бисквитки, можете да предотвратите това чрез посочените настройки, чрез подходящ избор на категории бисквитки или оттегляне или адаптиране на даденото от Вас съгласие.

4.5.    Срок на съхранение

Срокът на съхранение за бисквитките можете да получите от нашите разпоредби за бисквитки. Ако в колонката „Протичане“ е посочено „постоянно“, бисквитката трайно се запаметява до отмяна на съответното разрешение.

5.    Вашите права като субект на данни

Съгласно чл. 15, ал. 1 от ОРЗД на ЕС имате право при заявяване да получите безплатна справка за съхраняваните Ваши лични данни.

Освен това, ако са спазени законовите изисквания, имате право на корекция (чл. 16 от ОРЗД), изтриване (чл. 17 от ОРЗД) и ограничаване на обработването (чл. 18 от ОРЗД) на Вашите лични данни.

Когато обработването на данни се базира на чл. 6, ал. 1, буква д) или е) от ОРЗД, съгласно чл. 21 от ОРЗД имате право на възражение. Когато възразите срещу обработването на данни, то няма да се осъществява в бъдеще, освен ако администраторът не може да покаже наличието на убедителни законови основания за по-нататъшното обработване, които надвишават интереса на субекта на данни при оттегляне на съгласието.

Когато Вие сами сте предоставили обработваните лични данни, имате право на прехвърляне на данни съгласно чл. 20 от ОРЗД на ЕС.

Когато обработването на данни се базира на разрешение съгласно чл. 6, ал. 1, буква a) или чл. 9, ал. 2, буква a) от ОРЗД, можете да оттеглите разрешението си по всяко време с бъдещо действие, без това да засяга правомерността на досегашната обработка.

В посочените по-горе случаи при наличие на въпроси или оплаквания се обърнете чрез писмо или по имейл към длъжностното лице по защита на данните. Освен това имате право да подадете оплакване и пред надзорния орган по защита на данните. Компетентен в това отношение е надзорният орган по защита на данните на региона, в който живеете или в който е седалището на администратора на личните Ви данни.

6.    Връзка с длъжностното лице по защита на данните

Ако имате други въпроси относно обработката на Вашите лични данни или за упражняването на правата Ви, можете да се обърнете към длъжностното лице по защита на данните при администратора:

datenschutz süd GmbH
– Заглавна дума Schwarz IT KG –
Wörthstraße 15
97082 Würzburg

Имейл: office@datenschutz-sued.de